Νόμος 2642/98

Ν2642/1998: Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2642/2008: Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 216/Α/1998), 17-09-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών

Άρθρο 4: Μητρώο επιχειρήσεων, ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων

Άρθρο 5: Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

Άρθρο 6: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 7: Διαγραφή από το Μητρώο, έλεγχος, πρόστιμα και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 8: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 2231/1994 Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης

Άρθρο 9: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 372/1976 Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως (ΦΕΚ 166/Α/1976)

Άρθρο 10: Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-09-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.