Νόμος 2642/98 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (νόμος [Ν] 2257/1994 (ΦΕΚ 197/Α/1994) και [Α] 88498/1996 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1165/Β/1996), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί του εκάστοτε κεφαλαίου της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερη του πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.