Νόμος 2671/98 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, στις σχέσεις του και συναλλαγές του με το Δημόσιο, φορολογικές αρχές, τρίτους κ.λ.π. τόσο κατά τη θεώρηση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων παραστατικών (τιμολογίων, δελτίων αποστολής, βιβλίων και κάθε φύσης στοιχείων), καθώς και κατά τη σύναψη οποιασδήποτε φύσης συμφωνιών, δανείων κ.λ.π., απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης:

 

α. Ασφαλιστικής Ενημερότητας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

β. Φορολογικής Ενημερότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.