Νόμος 2671/98 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη νόμου, κανονισμού εργασίας (Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, Κανονισμός Ωρών Εργασίας Προσωπικού, Κανονισμός Δευτερευουσών Απολαβών) με ισχύ νόμου ή συλλογικής σύμβασης εργασίας, όροι επιχειρησιακών συλλογικών συμφωνιών, αποφάσεις της Διοίκησης του Οργανισμού ή των εντεταλμένων οργάνων του και πρακτική, οποιουδήποτε χαρακτήρα ή νομικής δεσμευτικότητας, που αντίκειται ρητά και ειδικά στις διατάξεις του.

 

2. Οι τακτικές ετήσιες κρίσεις παρελθόντων ετών του προσωπικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, οι οποίες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 8)β του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.