Νόμος 2671/98 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Τρόπος κάλυψης δαπανών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 10 παράγραφος 3 και 7 καλύπτονται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού.

 

Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 1 και άρθρο 13 (άρθρο 52 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού) καλύπτονται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού των φορέων στους οποίους μεταφέρεται ή αποσπάται προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

2. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 παράγραφοι 3 και 6, 5 παράγραφος 2, 6 παράγραφος 2, 8 παράγραφος 2, 9 παράγραφοι 2 και 3, 10 παράγραφοι 4 και 6 καλύπτονται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 

3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 4, 6 παράγραφος 2, 12 παράγραφος 1 και 13 (άρθρο 52 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού) καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

4. Οι απώλειες εσόδων που προκαλούνται από τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 2 αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

5. Οι απώλειες εσόδων των Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών που προκαλούνται από τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφοι 8 και 9 αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.