Νόμος 2671/98 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Παροχή υπηρεσιών μεταφορών από τον Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος οφείλει να βελτιώνει, να εκσυγχρονίζει και να αναπτύσσει τις υπηρεσίες μεταφορών, ώστε αυτές να καθίστανται ανταγωνιστικές, σύμφωνα με το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο και τα Επενδυτικά του Προγράμματα.

 

2. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος οφείλει να καταστήσει την εκμετάλλευση των υπηρεσιών μεταφορών αυτοδύναμη και οικονομικά βιώσιμη, ώστε, με βάση το στρατηγικό του σχεδιασμό, στο προβλεπόμενο σε αυτόν χρονικό διάστημα, να εξαλειφθεί η ανάγκη χρηματοδότησης από το Δημόσιο των ελλειμμάτων εκμετάλλευσης.

 

3. Κατά τη διαμόρφωση του ύψους των κομίστρων του, τόσο για τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών όσο και για τις υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος υποχρεούται να συνυπολογίζει τέλη χρήσης υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 324/1996. Τα τέλη αυτά εγγράφονται λογιστικά σε πίστωση του λογαριασμού διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και προσδιορίζονται σε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

4. Κατά τη σύναψη συμφωνιών για την πρόσβαση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή διεθνών ενώσεων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 324/1996, επιφυλάσσει υπέρ αυτού δικαίωμα προτεραιότητας στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες που εκτελεί και οι οποίες είναι συνυφασμένες με την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας ή με υπηρεσίες που παρέχονται συνολικά ή εν γένει βάσει υποδομής που κατασκευάστηκε ειδικά για τις υπηρεσίες αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.