Νόμος 2685/99 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Θέσεις μετακινουμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν, ανάλογα με την ιδιότητά τους και το βαθμό που κατέχουν, στις παρακάτω θέσεις:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι

 

Με αεροπλάνο, πλοίο και τρένο στην Α' θέση, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α' θέσης για το εξωτερικό και εσωτερικό, οι παρακάτω:

 

α. Πρωθυπουργός, Πρόεδρος της Βουλής, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και της Βουλής, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί και Βουλευτές.

 

β. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, της Βουλής και Περιφερειών, Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νομάρχες, Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων.

 

γ. Πρέσβεις, Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α' και Β' και αντίστοιχοι,Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι και Εισαγγελείς Ανωτάτων Δικαστηρίων, Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αντίστοιχα, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αρχηγός και Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, Διοικητές Τραπεζών, Διοικητής Αγίου Όρους, Πρόεδροι Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Πρυτάνεις, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικοί Σύμβουλοι Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

δ. Οι σύζυγοι των ανωτέρω, όταν συνοδεύουν αυτούς επίσημα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

 

Με πλοίο και τρένο στην Α' θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α' θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, για το εξωτερικό και εσωτερικό οι παρακάτω:

 

α. Κατ' απονομή Πρέσβεις, Σύμβουλοι της Επικρατείας, Αρεοπαγίτες, Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντίστοιχοι, Αντεπίτροπος των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Νομικοί Σύμβουλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αντιεισαγγελείς Αρείου Πάγου, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών, Επικεφαλής Νομικών Προσώπων του δημόσιου τομέα - Διοικητές ή Πρόεδροι - Υποδιοικητές, Γενικοί Γραμματείς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Πρόεδροι αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, Αντιστράτηγοι, Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, Ειδικοί Γραμματείς, Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Γενικοί Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Ειδικών Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Όρους, Αντιπρόεδρος και Σύμβουλοι του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, βοηθοί Νομάρχες, βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη, (Νομικοί Σύμβουλοι Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών) και Πρόεδροι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

β. Σύμβουλοι Πρεσβείας Α' ή Β' και αντίστοιχοι, Πάρεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων, Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών, Πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ερευνητές, Πρόεδροι Νομαρχιακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Έπαρχοι, Διευθυντές και αντίστοιχοι, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχης μονάδας, Επιθεωρητές, Αντιπρόεδροι και Καθηγητές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων, Ειδικοί Σύμβουλοι, Σχολικοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι κάτω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Αντιδήμαρχοι, Αναπληρωτές Νομικοί Σύμβουλοι Υπουργείου Εξωτερικών, Ειδικοί Συνεργάτες, τα μέλη και οι επιστημονικοί συνεργάτες του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

 

Με πλοίο και τρένο στη Β' θέση και στην οικονομική θέση με αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β' θέσης μόνο για το εξωτερικό, οι παρακάτω:

 

α. Γραμματείς Πρεσβείας Α' και Β' και αντίστοιχοι, Εισηγητές Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντιεισαγγελείς Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες Α' και Β', Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μέλη Νομαρχιακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και αντίστοιχοι, Τμηματάρχες και αντίστοιχοι, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Επιπέδου Τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδου, μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

β. Γραμματείς Πρεσβείας Γ' και αντίστοιχοι, Έμμισθοι Πάρεδροι Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, Ειρηνοδίκες, Λοχαγοί και αντίστοιχοι,Νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι Νομικών Υπηρεσιών Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιώτες.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV

 

Με πλοίο και τρένο στη Β' θέση και στην οικονομική θέση με αεροπλάνο για το εξωτερικό και εσωτερικό, όλοι οι λοιποί που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω κατηγορίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 3072/2002 (ΦΕΚ 294/Α/2002), με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011).

 

2. Τα μέλη οικογενείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του παρόντος, κατά περίπτωση, δικαιούνται να ταξιδεύουν στην ίδια θέση που ταξιδεύει ο υπάλληλος. Σε περίπτωση χρήσης κλινάμαξας τα τέκνα μέχρι πέντε (5) ετών δικαιούνται, ανά δύο, μία κλίνη.

 

3. Συνοδοί ασφαλείας δικαιούνται την ίδια θέση με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 27 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.