Νόμος 2789/00 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ασφαλιστικά ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προκαταβάλλουν στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, στο ΝΙΜΤΣ και στα στρατιωτικά νοσοκομεία το 90% του συνολικού ποσού που προκύπτει από τα υποβαλλόμενα μηνιαίως σχετικά δικαιολογητικά για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων τους, το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. Η οριστική εκκαθάριση και εξόφληση της συνολικής δαπάνης ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την υποβολή των δικαιολογητικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003), με το άρθρο 45 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014).

 

2. Σε περίπτωση μη εξόφλησης εντός των ως άνω προθεσμιών, τα νοσηλευτικό ιδρύματα μπορούν να απευθύνονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την παρακράτηση υπέρ αυτών των υφιστάμενων απαιτήσεών τους, από τις εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό πιστώσεις για επιχορηγήσεις ή για αποδόσεις εσόδων στα ασφαλιστικό ταμεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 2469/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 2606/1998.

 

3. Ειδικότερα για τα υποβληθέντα στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, δικαιολογητικά δαπανών υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων τους, το ποσοστό προκαταβολής της παραγράφου 1 καταβάλλεται εντός προθεσμίας 50 ημερών.

 

4. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Επίσης δύναται να αναθέτει στους ανωτέρω φορείς την υποστήριξη των διαδικασιών ανάπτυξης, συντήρησης και αξιοποίησης του Ενιαίου Μητρώου Ανασφαλίστων και οικονομικά Αδυνάτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.