Νόμος 2790/00 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και κατοικούν ή διαμένουν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφόσον εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

2. Οι αποφάσεις των κλιμακίων του Υπουργείου Εξωτερικών για τη χορήγηση παλιννόστησης στους ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση, με τις οποίες χορηγήθηκε, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, παλιννόστηση στους ανωτέρω ομογενείς θεωρούνται νόμιμες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.