Νόμος 2790/00

Ν2790/2000: Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2790/2000: Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 24/Α/2000), 16-02-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Κτήση ελληνικής ιθαγένειας

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Β: Αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για θέματα παλιννοστούντων

 

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Γ: Στεγαστική αποκατάσταση

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Ζώνες εγκατάστασης

Άρθρο 5: Διάθεση εκτάσεων - παραχώρηση οικοπέδων

Άρθρο 6: Πολεοδομικό σχέδιο

Άρθρο 7: Άδεια κατασκευής κατοικιών

 

Κεφάλαιο Δ: Επαγγελματική αποκατάσταση

 

Άρθρο 8: Αγροτική αποκατάσταση

Άρθρο 9: Απασχόληση στο δημόσιο τομέα

 

Κεφάλαιο Ε: Εκπαίδευση - πολιτισμός

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Συντονισμός Εποπτεία

 

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Ζ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 16: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-02-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.