Νόμος 2873/00 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος δ' του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2838/2000 (ΦΕΚ 179/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου [Ν] 2512/1997.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου 2836/2000 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

 

{6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα ή την τέως Ελληνική Χωροφυλακή και την τέως Αστυνομία Πόλεων από την ημερομηνία κατάταξής τους, καθώς και ο χρόνος φοίτησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και εξάμηνη θαλάσσια υπηρεσία μετά τη λήψη διπλώματος Γ' Τάξης Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον η φοίτηση ή το πτυχίο αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξής τους.

 

Δεν λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις ως κληρωτού ή εφέδρου, καθώς και ο πέραν του ελάχιστου χρόνου φοίτησης στις σχολές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.