Νόμος 2836/00 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι δικηγόροι που προσλαμβάνονται στις θέσεις της Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εντάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της υπ' αριθμού 8577/122/16-12-1997 (ΦΕΚ 826/Β/1997) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως κάθε φορά ισχύει, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούν να ενταχθούν σε μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερο του 4ου μισθολογικού κλιμακίου.

 

2. Ο Προϊστάμενος και οι λοιποί δικηγόροι της Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξελίσσονται σε επόμενα μισθολογικά κλιμάκια κάθε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πρόσληψής τους. Η μισθολογική εξέλιξη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από σχετική εισήγηση, για μεν τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για δε τους υπόλοιπους δικηγόρους, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας. Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη είναι η εν γένει απόδοση και προσωπικότητα του δικηγόρου και ιδίως η επιστημονική κατάρτιση και η επαγγελματική του εμπειρία, η ποιότητα και η ποσότητα της εργασίας του, η ικανότητα συνεργασίας με το λοιπό προσωπικό, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και το ήθος του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.