Νόμος 2836/00

Ν2836/2000: Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου, ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2836/2000: Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 168/Α/2000), 24-07-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 19: Κύρωση δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές

Άρθρο 20: Θέματα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις Κτηματικής Εταιρίας Δημοσίου

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των νόμων 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993), 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998), 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999), 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) και άλλες διατάξεις

Άρθρο 25

Άρθρο 26

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 27

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-08-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.