Νόμος 2892/01

Ν2892/2001: Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2892/2001: Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 46/Α/2001), 09-03-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 2: Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 3: Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 5: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 7: Εκσυγχρονισμός χρηματιστηριακών συναλλαγών

Άρθρο 13: Μίσθωση ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών

Άρθρο 14: Επιστροφή δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα

Άρθρο 15: Σύσταση ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις για το τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων και τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-03-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.