Νόμος 2938/01 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 25-11-1929 Περί Κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων (ΦΕΚ 421/Α/1929), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σήμερα, και η ανώνυμη εταιρεία Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία, που συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 6252/1985 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 794/ΑΕΕΠΕ/1985), συγχωνεύονται σε ένα νομικό πρόσωπο, που συνιστάται με το νόμο αυτόν και λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και το διακριτικό τίτλο Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων. Για τη συγχώνευση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία και τη μετατροπή τους στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων, συμπληρωματικά, προς τις διατάξεις του νόμου αυτού, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 για τη συγχώνευση ανωνύμων εταιριών και των παραγράφων 1-2 του άρθρου 2 του νόμου 2166/1993.

 

2. Η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων αποτελεί δημόσια επιχείρηση, η οποία λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών. Η ως άνω εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.