Νόμος 2938/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα εν γένει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

 

2. Κάθε πράξη και συμφωνία, σχετική με τη συγχώνευση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία και τη μετατροπή τους στην ανώνυμη εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων, καθώς και η καταχώρισή της στα οικεία βιβλία των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων και υπηρεσιών, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.