Νόμος 2938/01 - Άρθρο 17 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 41 του Καταστατικού, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει, κάθε φορά, από την εκλογή από τη γενική συνέλευση, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκείνη εκλέγει κατά το καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση στη συνεδρίασή της αυτή διαπιστώνει επίσης το διορισμό ή την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται ή εκλέγονται από τους φορείς και τα πρόσωπα που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό και μεριμνά για την τήρηση ως προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εκλογής τους, των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 περί δημοσιότητας. Η θητεία αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού, της υποδείξεως ή της εκλογής νέων συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό. Η θητεία των συμβούλων λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία αυτή πάντως δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του ενός (1) έτους.

 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται ή επαναδιορίζονται χωρίς περιορισμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.