Νόμος 2938/01 - Άρθρο 17 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Αυτή η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

 

4. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφοι 2 και 3 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.