Νόμος 2938/01 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Καταστατικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Κεφάλαιο Β: Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο Γ: Όργανα της Εταιρείας

 

Άρθρο 9

 

Κεφάλαιο Δ: Διοικητικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

 

Κεφάλαιο Ε: Γενική Συνέλευση Μετόχων

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ελεγκτές

 

Άρθρο 34

Άρθρο 35

 

Κεφάλαιο Ζ: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Βιβλία - Διανομή Κερδών

 

Άρθρο 36

Άρθρο 37

 

Κεφάλαιο Η: Διάλυση - Εκκαθάριση

 

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

 

Κεφάλαιο Θ: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.