Νόμος 2938/01 - Άρθρο 17 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, εγγράφως, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.