Νόμος 2938/01 - Άρθρο 17 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις, και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της, χωρίς κανένα περιορισμό, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.