Νόμος 2938/01 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εταιρική οργάνωση της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων ορίζεται με το καταστατικό της, που προβλέπεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού. Η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

 

2. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες, ασκείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές. Αντίγραφα των εκθέσεων που συντάσσουν οι ορκωτοί ελεγκτές υποβάλλονται και στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. και κάθε τροποποίηση του Καταστατικού υποβάλλονται, μέσα σε δέκα ημέρες από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

4. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, γίνονται στο Μητρώο της παραγράφου 8 του άρθρου 76 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, που τηρείται στη Διεύθυνση Ανώνυμης Εταιρείας και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.