Νόμος 2941/01 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Τα απαιτούμενα για την κάλυψη των αποζημιώσεων ποσά κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 θα καταβληθούν στους δικαιούχους από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, μέσω της εταιρείας μετά τη χορήγηση των αναγκαίων πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

β. Οι δαπάνες που προκαλούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, πλην του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

γ. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 πλην της παραγράφου 4, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

2. Η δαπάνη που θα καταβάλλει στο μέλλον η εταιρεία σε καθέναν μισθωτό ως αποζημίωση συνταξιοδότησης βαρύνει το Δημόσιο, κατά την αναλογία του χρόνου υπηρεσίας που είχε διανύσει μέχρι της μεταβίβασης των μετοχών στους νέους μετόχους και καταβάλλεται στην εταιρεία κατόπιν αίτησής της συνοδευομένης από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.