Νόμος 2941/01

Ν2941/2001: Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2941/2001: Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 201/Α/2001), 12-09-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α

 

Άρθρο 1: Απλοποίηση διαδικασίας για σύσταση ανωνύμων εταιρειών

Άρθρο 2: Απλοποίηση διαδικασιών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Μέρος Β: Ρύθμιση θεμάτων της Ελληνικά Ναυπηγεία ανώνυμης εταιρείας

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Πρόωρη συνταξιοδότηση για ειδικές κατηγορίες μισθωτών

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Μέρος Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 7: Ρύθμιση θεμάτων της Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 8: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2773/1999

Άρθρο 9: Θέματα Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 10: Θέματα Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Άρθρο 12: Κέντρα διακοπών αλλοδαπών - Γραφεία Πληροφοριών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 13: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2601/1998 για τις Τουριστικές επενδύσεις

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Κίνητρα για μετεγκαταστάσεις βυρσοδεψείων

Άρθρο 17: Κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας

Άρθρο 18: Εκμισθώσεις επενδύσεων νόμου 1262/1982 και νόμου 1892/1990

Άρθρο 19: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 703/1977

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Πωλήσεις κάτω του κόστους

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Ισχύς του νόμου

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-08-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.