Νόμος 2946/01 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το επιτόκιο των δανείων που χορηγούν τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατασκευή ή αγορά κατοικιών (έτοιμων ή υπό κατασκευή) σε άστεγες οικογένειες Ελλήνων Αθίγγανων επιδοτείται κατά 80% από το λογαριασμό του νόμου [Ν] 128/1975.

 

Επίσης για τα δάνεια αυτά (κεφάλαιο + τόκοι) δίνεται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των δικαιούχων, η διάρκεια των δανείων, το ύψος αυτών, η πραγματική και νομική κατάσταση του ακινήτου, ο τρόπος και οι προθεσμίες εκταμίευσης του δανείου, καθώς και της εξοφλήσεως αυτού, το ύψος του επιτοκίου, οι συνέπειες στην περίπτωση που το δάνειο καταστεί ληξιπρόθεσμο, η εμπράγματος ασφάλεια των δανειστριών τραπεζών, οι συνέπειες της παράβασης όρων της συμβάσεως δανείου και ανακριβών δηλώσεων από τους δικαιούχους των δανείων, η σύσταση ειδικής Εισηγητικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό των δικαιούχων Αθίγγανων, η αμοιβή αυτής και εν γένει οι όροι και οι προϋποθέσεις των στεγαστικών δανείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.