Νόμος 2948/01

Ν2948/2001: Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2948/2001: Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ, (ΦΕΚ 242/Α/2001), 19-10-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Κυκλοφορία - Έκδοση - Παραγωγή Ευρώ

 

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 8: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την προστασία του νομίσματος και τη μετατροπή ποσών

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις για την εισαγωγή του Ευρώ

 

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος

Άρθρο 10: Συναφείς διατάξεις με τη φορολογία εισοδήματος

Άρθρο 11: Άλλες διατάξεις συναφείς με τη φορολογία εισοδήματος

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις στη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις στη φορολογία κεφαλαίου

Άρθρο 19: Συναφείς ρυθμίσεις με θέματα δημοσίων εσόδων

Άρθρο 20: Τέλη κυκλοφορίας - ενσωμάτωση σε αυτά εισφορών Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών και τελών χαρτοσήμου.

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις ελεγκτικών διαδικασιών και διοικητικών και ποινικών κυρώσεων

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νόμου [Ν] 1165/1918 Περί Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 23: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 1729/1987

Άρθρο 24: Τροποποιήσεις των νόμων [Ν] 1839/1989, [Ν] 1402/1983 και [Ν] 1906/1990

Άρθρο 25: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 2127/1993

Άρθρο 26: Τροποποιήσεις του νόμου 2682/1999

Άρθρο 27: Τροποποιήσεις των νόμων 2166/1993, 2386/1996, 2093/1992, [Ν] 327/1976, [Ν] 2074/1992, [Ν] 1439/1984 και άλλες διατάξεις

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-10-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.