Νόμος 2955/01

Ν2955/2001: Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2955/2001: Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 256/Α/2001), 02-11-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις θεμάτων προμηθειών

 

Άρθρο 1: Φορείς διενέργειας των προμηθειών

Άρθρο 2: Μητρώο επιτρεπόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Άρθρο 3: Προγραμματισμός προμηθειών

Άρθρο 4: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 5: Άμεση εξόφληση προμηθευτών

Άρθρο 6: Απαγόρευση δωρεών

Άρθρο 7: Διαγωνισμός με προσφορά τιμής ανά εξέταση ή πράξη ή με τμηματική εξόφληση

Άρθρο 8: Επέκταση ασφαλιστικών μέτρων

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 10: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2889/2001

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 15Α

Άρθρο 16: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-11-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.