Νόμος 2955/01 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πανεπιστημιακοί ιατροί, που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και υπηρετούν σε πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήριο ή μονάδα άλλης ειδικότητας μπορούν, αφού συμπληρώσουν υπηρεσία ίση με το χρόνο που απαιτείται κάθε φορά για τη λήψη της αντίστοιχης ειδικότητας, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας αυτής.

 

2. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 και της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α/2000) προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών, όπως αυτή έχει παραταθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001), παρατείνεται μέχρι 14-03-2002.

 

3. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 επιβάλλονται και σε βάρος των ιδιωτικών κλινικών ή ιδιωτικών διαγνωστικών και θεραπευτικών εργαστηρίων και γενικότερα σε βάρος των κάθε είδους ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες υγείας, οι οποίες αποδέχονται την παροχή υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση, περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου, από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή της με την παράγραφο 8)γ του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Η παραπάνω προθεσμία ορίζεται σε ένα έτος όταν πρόκειται για διορισμούς σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, καθώς και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.