Νόμος 2965/01 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Συγχώνευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Είναι δυνατή η συγχώνευση δύο ή περισσότερων βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων και επαγγελματικών εργαστηρίων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν νόμιμα στα όρια της περιφέρειας Αττικής με τη μεταφορά της μίας εξ' αυτών στη θέση της άλλης με την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες ανήκουν στον ίδιο φορέα, λειτουργούν νόμιμα για τουλάχιστον μία τριετία, εμπίπτουν στον ίδιο τριψήφιο κωδικό κατά την ταξινόμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας και το προϊόν της μίας είναι το ίδιο ή αποτελεί πρώτη ή ενδιάμεση ύλη του προϊόντος της άλλης. Μετά τη συγχώνευση ή άδεια λειτουργίας της μονάδας που μεταφέρθηκε παύει να ισχύει στην προηγούμενη θέση.

 

2. Αν η μία εκ των συγχωνευόμενων μονάδων λειτουργεί σε Βιοτεχνικά Πάρκα - Βιομηχανικά Πάρκα ή Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές τότε η συγχώνευση γίνεται υποχρεωτικά στη θέση της μονάδας που βρίσκεται σε αυτή την περιοχή.

 

3. Σε περίπτωση που μια εκ των συγχωνευόμενων μονάδων ανήκει στη μέση όχληση, τότε η συγχώνευση είναι δυνατή μόνο στη θέση εγκατάστασης της μονάδας μέσης όχλησης, εφόσον αναλάβουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 2 ή με τη μετεγκατάστασή τους σε Βιοτεχνικά Πάρκα - Βιομηχανικά Πάρκα ή Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές.

 

4. Στις συγχωνεύσεις βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων αυτού του άρθρου είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 μόνο αν η συγχώνευση γίνεται μέσα σε Βιοτεχνικά Πάρκα ή Βιομηχανικά Πάρκα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.