Νόμος 3016/02 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Προϋπολογισμός - Απολογισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διαχειριστική χρήση της εταιρίας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η πρώτη, όμως, διαχειριστική χρήση αρχίζει από την έναρξη της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

 

Μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσεται ο προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης και μέχρι τις 15 Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους ο απολογισμός της προηγούμενης χρήσης. Ο

προϋπολογισμός και ο απολογισμός υποβάλλονται στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

 

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει ετήσια έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής σχετικά με την κατά το σκοπό της εταιρείας πρόοδο των εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των αναθέσεων που διενεργεί η εταιρεία και αφορούν την αξιοποίηση των Ολυμπιακών Έργων, καθώς και των συμβάσεων που συνάπτει με άλλες επιχειρήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 22 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο ι)α' του άρθρου 15 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.