Νόμος 3037/02 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διατηρούμενες και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγονται οι διατάξεις του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του νομού αυτού, οι τριμελείς επιτροπές παιγνίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2753/1999 παύουν να λειτουργούν. Εξακολουθούν όμως να λειτουργούν μέχρι περατώσεως της εξέτασης των μηχανημάτων παιγνίων που δεσμεύτηκαν από τα ελεγκτικά όργανα και για τα οποία διατυπώθηκε επιφύλαξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.