Νόμος 2730/99

Ν2730/1999: Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2730/1999: Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 130/Α/1999), 25-06-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σχεδιασμός και ολοκληρωμένη ανάπτυξη περιοχών Ολυμπιακών Έργων

 

Άρθρο 1: Ένταξη των Ολυμπιακών Έργων στις στρατηγικές επιλογές χωροταξικής και οικιστικής οργάνωσης του Μητροπολιτικού Συγκροτήματος της Αθήνας

Άρθρο 2: Χωροθέτηση Ολυμπιακών Έργων

Άρθρο 3: Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών Ολυμπιακών Έργων

Άρθρο 4: Πολεοδομική Οργάνωση Ολυμπιακού Χωριού

Άρθρο 5: Εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων, έργων υποδομής και συναφών οικοδομικών έργων

 

Κεφάλαιο Β: Απαλλοτριώσεις και παραχωρήσεις ακινήτων

 

Άρθρο 6: Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση των Ολυμπιακών Έργων

Άρθρο 7: Κλήτευση διαδίκων και σύντμηση προθεσμιών

Άρθρο 8: Κτηματογράφηση και αναγνώριση δικαιούχων

Άρθρο 9: Δικαστική δαπάνη

Άρθρο 10: Παρακατάθεση αποζημίωσης και αμοιβές πραγματογνωμόνων

Άρθρο 11: Προσωρινή χρήση ακινήτων

Άρθρο 12: Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης ακινήτων του Δημοσίου

Άρθρο 13: Μεταβιβάσεις ακινήτων

Άρθρο 14: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα εταιρείας Αθήνα 2004 και σχετικές διατάξεις

 

Άρθρο 15: Θέματα προσωπικού και Ολυμπιακών Υπευθύνων

Άρθρο 16: Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 17: Ίδρυση Εταιρείας Κατασκευής Ολυμπιακών Έργων

Άρθρο 18: Ειδικοί σύμβουλοι

 

Κεφάλαιο Δ: Τροποποιούμενες, καταργούμενες και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 19: Διαδικασία τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Έργων

Άρθρο 20: Ολυμπιακό Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης

Άρθρο 21: Κατάργηση αντίθετων διατάξεων

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-06-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.