Νόμος 3147/03 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Πρακτική άσκηση γεωλόγων, δασολόγων και αποφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2538/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2732/1999, εφαρμόζονται και για όσους έχουν αποκτήσει μετά την 01-01-1997 πτυχίο του Τμήματος Γεωλογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και για όσους έχουν αποκτήσει μετά την 01-01-2000 πτυχίο ή δίπλωμα των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, Δασοπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Ιχθυοκομίας, Ανθοκομίας και Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.