Νόμος 3147/03 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 5)α του άρθρου 1 του νόμου 2503/1997, που προστέθηκε με το άρθρο 68 του νόμου [Ν] 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5.α. για τα έργα και τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με εγκεκριμένες Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο γεωργίας, επιτρέπεται ο Υπουργός γεωργίας με απόφασή του να ορίζει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά το νόμο 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α/1977) και το νόμο 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) τη Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων ή τη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων της οικείας Περιφέρειας ή υπηρεσίες που ανήκουν σε άλλη Περιφέρεια ή στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου γεωργίας}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.