Νόμος 3153/03 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Βύθιση πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών καταφυγίων ιχθύων για βελτίωση υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί μπορούν, μετά από έγκριση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, να βυθίζουν σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή πλοία, ναυάγια, πλωτά ναυπηγήματα ή άλλα τεχνητά καταφύγια ιχθύων τα οποία έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους, με σκοπό τη δημιουργία πυρήνα υποθαλάσσιας ζωής ή την εκπαίδευση ή ξενάγηση αυτοδυτών. Αν η βύθιση πρόκειται να γίνει σε περιοχή που ανήκει στην εκμετάλλευση άλλου φορέα, απαιτείται και η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη αυτού.

 

2. Δεν επιτρέπεται βύθιση σε θέση που κωλύεται η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και γενικά η κατά προορισμό χρήση του θαλάσσιου χώρου ή σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Για τη βύθιση απαιτείται η προηγούμενη βεβαίωση της αρμόδιας για το περιβάλλον Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι έχουν αφαιρεθεί οι επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον ουσίες.

 

3. Αν η βύθιση συνοδεύεται με κατασκευή μόνιμου τεχνητού υφάλου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, ορίζονται οι όροι και οι ειδικότερες προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εγκριθεί η βύθιση, καθώς και οι μετέπειτα υποχρεώσεις των φορέων που βυθίζουν τα πλοία, τα ναυάγια, τα πλωτά ναυπηγήματα ή άλλα τεχνητά καταφύγια ιχθύων και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.