Νόμος 3155/55 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διοικούσα Επιτροπή Ταμείου Οδοποιίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έκαστον Ταμείο Οδοποιίας διοικείται υπό Επιτροπή απαρτιζόμενης εκ:

 

α) Εκ του Νομάρχου, ως Προέδρου,

β) του Νομομηχανικού ως Αντιπροέδρου,

γ) του Διευθυντού της Οικονομικής Εφορίας της έδρας του Ταμείου Οδοποιίας,

δ) Ενός αντιπροσώπου Στρατιωτικής Αρχής του Νομού οριζόμενης υπό του Γενικού Επιτελείου Στρατού,

ε) ενός αντιπροσώπου των αυτοκινητιστών του Νομού,

στ) ενός αντιπροσώπου της Ενώσεως των γεωργικών Συνεταιρισμών του Νομού και

ζ) ενός αντιπροσώπου της Ενώσεως Δήμων και κοινοτήτων του Νομού.

 

2. Ειδικώς δια το Ταμείον Οδοποιίας Νομού Αττικής η σύνθεσις της Διοικητικής Επιτροπής αυτού ορίζεται ως έπεται:

 

α) Εκ του νομάρχου, ως προέδρου.

β) εκ του νομομηχανικού, ως αντιπροέδρου.

γ) εξ ενός αντιπροσώπου της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού.

δ) έως θ) εξ ενός αντιπροσώπου εκάστης των Επαρχιών Αττικής, Μεγαρίδας, Αιγίνης, Τροιζηνίας, Ύδρας και Σπετσών, Κυθήρων.

 

3. Τα του τρόπου εκλογής, των προσόντων, ασυμβιβάστων, αναπληρώσεως και καθηκόντων των μελών, τα των συνεδριάσεων και απαρτίας των Διοικούσας Επιτροπής, τα της αναθέσεως καθηκόντων Γραμματέως αυτής εις δημόσιον υπάλληλο ή υπάλληλο του Ταμείου Οδοποιίας ως και τα της μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων αυτής εις τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή έτερα όργανα ορισθήσονται δια βασιλικού διατάγματος με πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εκδοθησόμενου. Τα της αποζημιώσεως των μελών και του γραμματέως ορισθήσονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

4. Εν περιπτώσει υπάρξεως εν τω Νόμω περισσότερων οργανώσεων ή υπηρεσιών εκ των εν εδαφίων γ', ε' και στ' της παραγράφου 1 αναφερομένων, ο Νομάρχης ορίζει τον τρόπον αντιπροσωπεύσεως αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.