Νόμος 3155/55 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εισφορές Δήμων και κοινοτήτων υπέρ της Επαρχιακής οδοποιίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών, οικονομικών, Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη της Διοικούσης Επιτροπής του Ταμείου Οδοποιίας του Νομού και πρόταση του οικείου Νομάρχου δύναται να επιβληθεί εις Δήμους και κοινότητας του Νομού εισφορά υπέρ του Ταμείου τούτου, καθοριζομένη εις ποσοστόν μέχρι 5% των πάσης φύσεως εσόδων αυτών. Η εισφορά αυτή αναγράφεται υποχρεωτικώς εις τον ετήσιον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων εκάστου Δήμου ή Κοινότητος, εν περιπτώσει δε παραλείψεως αναγραφής ταύτης υπό Δήμου τινός ή Κοινότητος, εγγράφει ταύτη ο Νομάρχης κατά την έγκριση του Προϋπολογισμού.

 

2. Δι' αποφάσεως του Νομάρχου μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Οδοποιίας του Νομού, δύναται να επιβληθεί εις ορισμένους Δήμους ή Κοινότητας η συμβολή των εις τα έργα Επαρχιακής Οδοποιίας δια της παροχής προσωπικής εργασίας των κατοίκων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.