Νόμος 3155/55 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Εξουσιοδότηση ρυθμίσεως δια βασιλικών διαταγμάτων ορισμένων θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια βασιλικών διαταγμάτων εκδοθησομένων με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων θα καθορίζονται:

 

α) Ο τρόπος βεβαιώσεως, εισπράξεως και αποδόσεως των πόρων των Ταμείων Οδοποιίας, εφ' όσον δεν ορίζεται στο παρόν.

 

β) Τα της συντάξεως και εγκρίσεως προϋπολογισμού και απολογισμού εσόδων και εξόδων, τα της διαχειρίσεως εν γένει αυτών, τα της ασκήσεως προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου επ' αυτών και τα τηρητέα βιβλία.

 

γ) Τα της συνομολογήσεως δανείων και τα της παροχής δι' αυτά εγγυήσεων εν αις και η εγγύησις του Κράτους.

 

2. Δια βασιλικών διαταγμάτων με πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εκδοθησομένων θα καθορίζονται:

 

α) Τα της μισθώσεως, αγοράς, διαθέσεως, συντηρήσεως και λειτουργίας μηχανημάτων και εργαλείων δια την εκτέλεσιν των έργων.

 

β) Τα δια την ασφάλειαν της υπεραστικής συγκοινωνίας αναγκαία μέτρα, οίον η απομόνωσις του σώματος των οδών από τις πέριξ ιδιοκτησίας, ο καθορισμός των οδεύσεων εντός κατοικημένων τόπων, οι από του άξονος των οδών αποστάσεις οικοδομικών γραμμών, φρακτών, δενδροστοιχιών κ.λ.π., οι περιπτώσεις συνεχούς ή περιοδικού αποκλεισμού κυκλοφορίας επί υπεραστικών οδών, η λήψις μέτρων προς εξασφάλιση της ορατότητος, τα όρια βάρους και διαστάσεων των επί του οδικού δικτύου κυκλοφορούντων οχημάτων και τα του ελέγχου αυτών.

 

γ) Ο υπόχρεος δια την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των πορθμείων.

 

δ) Τα του καταρτισμού και εγκρίσεως του προγράμματος εκτελεστέων έργων.

 

ε) Ποίες εκ των αποφάσεων των Διοικουσών Επιτροπών των Ταμείων Οδοποιίας υπόκεινται εις την έγκριση ή τροποποίηση του Υπουργείου ή του Νομάρχου.

 

στ) Τα της συντάξεως και εγκρίσεως μελετών έργων των Ταμείων Οδοποιίας, ως και τα της εκτελέσεως των έργων και προμηθειών αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.