Νόμος 3155/55 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ειδικό τέλος χρήσεως οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφ' όσον τα κατά το προηγούμενον άρθρον έσοδα τινός των Ταμείων Οδοποιίας κριθούν ανεπαρκή δια την εκπλήρωση του προορισμού του, επιτρέπεται όπως επί τη με πρόταση της Διοικούσης αυτό Επιτροπής επιβληθεί υπέρ αυτού δια κοινής αποφάσεως των επί των Οικονομικών, Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργών τέλος χρήσεως οδών συνιστάμενο εις ποσοστόν μέχρι 10% επί της τιμής των εισιτηρίων υπεραστικών λεωφορείων των εκδιδομένων εν τη περιοχή του Νομού, και επί της συνολικής μισθώσεως (αγκαζέ) ήτοι:

 

α) των υπεραστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως των εντεταγμένων ή μη εις ΚΤΕΛ,

 

β) των φορτηγών, φορτοεπιβατικών ή επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως των εκτελούντων προσωρινώς επιβατική συγκοινωνία βάσει αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων ή των οικείων Νομαρχών,

 

γ) των τουριστικών λεωφορείων, επί πάσης μεταφοράς προσώπων πέραν της αστικής περιοχής και των εκ τούτων εκτελούντων εκδρομές ή διαδρομές πέραν των ορίων της Επικρατείας επί του αντιτίμου της συνολικής μισθώσεως ή τιμής του εισιτηρίου του αναλογούντος εις την εντός της Επικρατείας διαδρομή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4260/1962 (ΦΕΚ 186/Α/1962).

 

2. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται ο χρόνος δι' ον επιβάλλεται το τέλος, ο τρόπος και τα όργανα της βεβαιώσεως εισπράξεως και αποδόσεως αυτού προς το οικείον Ταμείο Οδοποιίας η τυχόν αμοιβή των ενεργούντων την βεβαίωση ή την είσπραξη προσώπων και πάσα διάταξις αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.