Νόμος 3166/03 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Θέματα Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του νόμου 2683/1999 περί κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις, ορίζεται ένα τουλάχιστον μέλος, εκ των μη αιρετών, προερχόμενο από τον Κλάδο Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας, που προΐσταται Διεύθυνσης.

 

2. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, όταν αυτό κρίνει θέματα στελέχωσης των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, εισηγείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6)α του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

3. Η ιδιότητα του εισηγητή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 6)β του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.