Νόμος 3166/03 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Σύμβουλοι με θητεία στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται πέντε θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, με θητεία, οι οποίοι Τοποθετούνται στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό.

 

2. Στις θέσεις αυτές διορίζονται με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α' και με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, για το ίδιο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, δημοσιογράφοι αναγνωρισμένου κύρους, καθώς και προσωπικότητες ιδιαίτερης μόρφωσης με εμπειρία σε θέματα τύπου, επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων οι διοριζόμενοι πρέπει να έχουν όλα τα, κατά τις κείμενες διατάξεις, γενικά προσόντα διορισμού.

 

3. Οι Σύμβουλοι Επικοινωνίας με θητεία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προσλήψεων του νόμου 2190/1994, στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, και παύονται οποτεδήποτε με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας εφόσον έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μπορεί να τοποθετούνται σε Πρεσβείες ή άλλες Ελληνικές Διπλωματικές Υπηρεσίες του εξωτερικού, όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, Σύμβουλοι Επικοινωνίας με θητεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6)β του άρθρου 9 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.