Νόμος 3166/03 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εδάφια β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1746/1988 (ΦΕΚ 2/Α/1988), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

Οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο βρίσκεται η έδρα ή από το οποίο προέρχονται τα κεφάλαιά τους, εφόσον ο αριθμός των μετοχών, που ανήκουν στους ανωτέρω οργανισμούς και εταιρείες, δεν υπερβαίνει, ως ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών της παραγράφου 1, το τριάντα πέντε τοις εκατό συνολικά και το τρεισήμισι τοις εκατό για τον κάθε οργανισμό ή εταιρεία ξεχωριστά. Αν κατά την προεγγραφή οι επενδυτές της κατηγορίας αυτής καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό συνολικά και του τρεισήμισι τοις εκατό ο καθένας, οι μετοχές, που αναλαμβάνει ο καθένας από αυτούς μειώνονται, με σκοπό την τήρηση των ανωτέρω ποσοστών, αναλόγως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 25)α του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).

 

2. Τα εδάφια β', γ' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 3021/2002 εφαρμόζονται αναλόγως για τις επιχειρήσεις που εκδίδουν περιοδικά και τις επιχειρήσεις εκτύπωσης εντύπων, που υπάγονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και του κατά περίπτωση τυχόν αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του φωτοειδησεογράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.