Νόμος 3185/03 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ανταποδοτικό τέλος Ελληνική Ραδιοφωνική Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1730/1987 (ΦΕΚ 145/Α/1987) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των τριών ευρώ και οκτώ λεπτών (3,08 €) από 01-07-2003 και στο ποσό των τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €) από 01-01-2004 μηνιαίως ανά μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υπολογίζεται από πρώτης διαδρομής καταμέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μετρητών Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, η οποία παρακρατεί προμήθεια 0,5% για την είσπραξη και απόδοση αυτή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.