Νόμος 3185/03

Ν3185/2003: Τροποποίηση του νόμου 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/1998), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3185/2003: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/1998), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 229/Α/2003), 26-09-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 13: Διατάξεις που αφορούν τον Ελληνικά Ταχυδρομεία

Άρθρο 14: Διατάξεις για θέματα προσωπικού Ελληνικά Ταχυδρομεία

Άρθρο 15: Εξαίρεση του Ελληνικά Ταχυδρομεία από την υπαγωγή του σε διατάξεις που αφορούν το δημόσιο

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο Β: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις θεμάτων Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις θεμάτων συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Άρθρο 19: Υπαλληλικά θέματα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορευματικών, επιβατικών και σιδηροδρομικών μεταφορών

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και εναέριων μεταφορών - Επιθεωρητές Προτύπων Ασφαλείας

Άρθρο 23

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Ανταποδοτικό τέλος Ελληνική Ραδιοφωνική Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 27: Μετασχηματισμός Ομίλου Ολυμπιακής Αεροπορίας

Άρθρο 28: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 29: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 30: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 25-09-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.