Νόμος 3200/55 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του αρμοδίου Υπουργού και των Υπουργών Συντονισμού και Εσωτερικών, δύναται να παρέχονται εις Νομάρχες εξαιρεθείσες κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου αρμοδιότητες.

 

2. Δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του αρμοδίου Υπουργού και των Υπουργών Συντονισμού και Εσωτερικών, μετά γνώμη του Συμβουλίου Αποκεντρώσεως δύναται:

 

α) να περιορίζονται οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητες του Νομάρχου,

 

β) αρμοδιότητες ανήκουσες εις περιφερειακά όργανα των Υπουργείων να μεταβιβάζονται ει τους Νομάρχες ή και αντιθέτως και

 

γ) αρμοδιότητες ανήκουσες εις τον Υπουργόν

 

να μεταβιβάζονται εις τα περιφερειακά όργανα του οικείου Υπουργείου ή και αντιθέτως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.