Νόμος 3219/04 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Στον τομέα οικονομικών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών συνιστώνται δύο θέσεις Ειδικών Συμβούλων, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου διάρκειας για την υποβοήθηση του έργου της υπηρεσίας Θησαυροφυλακίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.}

 

2. Από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2343/1995 οι λέξεις με σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών, που δύναται να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανά διετία διαγράφονται.

 

3. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου αυτού καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.