Νόμος 3219/04 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 2601/1998, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και επί των αιτήσεων ελέγχου που υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία τριάντα ημέρες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

 

2. Οι διατάξεις του νόμου 2601/1998, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί των επενδύσεων των οποίων οι σχετικές αιτήσεις υπαγωγής υποβλήθηκαν μετά από την έναρξη ισχύος του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 

3. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.