Νόμος 3219/04

Ν3219/2004: Τροποποίηση του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3219/2004: Τροποποίηση του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 13/Α/2004), 27-01-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Βελτίωση κινήτρων για επενδύσεις παλαιών και νέων φορέων

Άρθρο 2: Βελτίωση κινήτρων για επενδύσεις στον τουρισμό

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις καταβολής ενισχύσεων

Άρθρο 4: Ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων

Άρθρο 5: Διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων - Συνέπειες μη τήρησης

Άρθρο 7: Ενισχύσεις επενδύσεων στην αλλοδαπή - Υποχρεώσεις

Άρθρο 8: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 9: Επιτροπή Κώδικα Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 10: Ειδικές διατάξεις για τα νησιά

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-01-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.