Νόμος 3254/04 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις συνεδριάσεως Ποινικών Δικαστηρίων στις Ολυμπιακές πόλεις κατά τον Αύγουστο 2004 και θέματα των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά το μήνα Αύγουστο 2004 τα ποινικά δικαστήρια των Ολυμπιακών πόλεων, Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ηρακλείου και Βόλου, δικάζουν ποινικές υποθέσεις κατά τη διαδικασία των άρθρων 417 - 427 του [Π] Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες, καθώς και το Σάββατο, με ώρα έναρξης την 9η πρωινή.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης προσλαμβάνονται πέντε (5) υπάλληλοι, Απόφοιτοι Γυμνασίου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου τετράμηνης διάρκειας, για την άσκηση καθηκόντων βοηθού νεκροτομείου, στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες Αθηνών και Πειραιώς. Η πρόσληψη γίνεται ύστερα από επιλογή από Τριμελή Επιτροπή Ιατροδικαστών που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Στην απόφαση - προκήρυξη του Υπουργού Δικαιοσύνης για την πρόσληψη των ανωτέρω, ορίζονται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.