Νόμος 3262/04 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα αδικήματα της παραγράφου 4 του άρθρου 41ΣΤ του νόμου 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3057/2002, προστίθεται και το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης του άρθρου 310 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα και η παράγραφος 4 επαναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Η τέλεση των εγκλημάτων της διέγερσης (άρθρα 183 - 185 του Ποινικού Κώδικα), της διατάραξης της κοινής ειρήνης (άρθρο 189 του Ποινικού Κώδικα), της διατάραξης της ειρήνης των πολιτών (άρθρο 190 του Ποινικού Κώδικα), της καθύβρισης θρησκευμάτων (άρθρο 199 του Ποινικού Κώδικα), της παρακώλυσης συγκοινωνιών (άρθρο 292 του Ποινικού Κώδικα), της απλής, απρόκλητης και επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρα 308, 308Α και 309 του Ποινικού Κώδικα), της βαριάς σωματικής βλάβης (άρθρο 310 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα) της συμπλοκής (άρθρο 313 του Ποινικού Κώδικα), της παράνομης βίας (άρθρο 330 του Ποινικού Κώδικα), της απειλής (άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα), της διατάραξης οικιακής ειρήνης (άρθρο 334 του Ποινικού Κώδικα), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 του Ποινικού Κώδικα), της πρόκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις (άρθρο 353 του Ποινικού Κώδικα), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρα 381 και 382 του Ποινικού Κώδικα) και της εκβίασης (άρθρο 385 του Ποινικού Κώδικα), υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται γι' αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής.}

 

2. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 41ΣΤ του νόμου 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3057/2002, αναριθμούνται σε 7,8 και 9 αντιστοίχως και στο άρθρο αυτό προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:

 

{5. Όποιος παροτρύνει, υποκινεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως δημόσια ή δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου μεμονωμένα άτομα ή οργανωμένες ομάδες προσώπων για να διαπράξουν αδικήματα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.}

 

3. Στο άρθρο 41ΣΤ του νόμου 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

 

{6. Απαγορεύεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου αυτού.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της υπό στοιχείο β' περίπτωσης της παραγράφου 8 (πρώην 6) του άρθρου 41ΣΤ του νόμου 2725/1999 καταργείται.

 

5. Η υπό στοιχείο α' περίπτωση της παραγράφου 8 (πρώην 6) του άρθρου 41ΣΤ του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται αυτεπαγγέλτως. Καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσής τους.

 

Για την εκδίκαση των αδικημάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των άρθρων 418 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

Σε κάθε περίπτωση τα αδικήματα του παρόντος άρθρου εκδικάζονται εντός τριάντα ημερών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.